Водещи публикации

Боуен помогна за раждането на бебе!

April 29, 2020

1/4
Please reload

Скорошни публикации
Please reload

Етикети
Последвайте ни
  • Facebook Reflection

Фините енергии в Боуен

February 20, 2017

 

 

 

 

 

 

 

Дейвид Фърлонг твърди, че ние, като енергийни същества, съществуваме на различни нива на опитност, обхващащи фините области на тялото. Науката разглежда енергията като движение на сили в електромагнитния спектър. Те се класифицират в три основни групи: кинетична (динамична) енергия, потенциална (статична) и сияйна (електромагнитна).

 

Физическият свят е изражение на електромагнитния спектър, съдържащ различни по дължина на вълната и пулс енергии. Той включва светлина, звук, микровълни, рентгенови излъчвания и атоми, които изграждат нашата физическа вселена. Електромагнитните полета се просмукват във физическия ни свят като невидима мрежа и свързват всяка частица в нея.

Тези енергийни полета обкръжават и проникват във всички живи организми, създавайки малко по-различна енергийна матрица в зависимост от съответния организъм. Физическите полета, като топлината и гравитацията, също се излъчват от физически тела в ореоли от енергия, която се отчита с уреди. Аурата е общият сбор от всички фини енергийни полета, заобикалящи тялото и отразява мислите и емоциите на човека.

Успоредно с този електромагнитен спектър съществува и друг обхват честоти или фини енергии, които не са физически и затова не могат да бъдат отчетени с обикновено използваните от науката методи. Такива са духовното изцеление и телепатията например. Надявам се, че всички сме наясно или поне имаме усещане, че вътре в нас се намира уникална духовна същност или индивидуална жизнена сила.​​

За науката е трудно да потвърди, че се състоим от две отделни, но свързани части:

Дух, който е вечен и съществува извън пространствено-времeвия континуум.

Физическо тяло, което е смъртно и съществува в рамките на пространствено-времевия континуум.

​​Можем да разглеждаме духовния аспект като много високочестотна вибрация, а физическия като плътна, ниска честота.

За да е възможен живот, духът трябва да общува с физическото тяло чрез постоянен обмен на енергии. Така двете части работят в хармония и когато тя се наруши на което и да било ниво, страда здравето ни. Енергията се обменя чрез резонанс, когато две тела имат една и съща честота (напр. чрез намерение да се позволи на енергията да протече).

Джеймс Джелъс говори за организиращата сила, която се съдържа в течностите на ембриона (не единствено само в гените), която може да се окаже, че представлява оригиналния модел, към който тялото се опитва да се ориентира. Можем да се докоснем до дълбоките ембриологични организационни сили по-точно в кристалната съединителна тъкан на колагеновите фибри. Колагенът съхранява паметта и има високо ниво на адаптация при регистриране на нов житейски опит.

Ако един терапевт успее да се хармонизира с фините енергии, за да могат заедно да бъдат полезни , това позволява на тялото да започне да се реорганизира и да се настрои към тези сили.

Подчертана е важността на боуен движението:

Разтягането на кожата и фасцията при боуен движение стимулира проприоцептивните нервни клетки, наречени телца на Майснер-Пачини. Движенията, извършвани в комбинация с движение на ставите, притискат окончанията на Руфини, което от своя страна предава промените в напрежението и подреждането на ставите към мозъка.

 

Много боуен движения се извършват върху началното, залавното място или коремчето на мускулите, където са разположени вретеновидните клетки и сухожилните органи на Голджи (всички те механорецептори). Като предизвикваме мускула ние стимулираме спиналната рефлексна дъга чрез проприорецепторите, които управляват усета за напрежение, натиск и разтягане. Централната и периферна нервни системи се преподреждат, а това води до преподреждане и в позицията на тялото.

Това се следва от превъртащо движение по мускул или сухожилие, което инициира многоизмерен сигнал по нервните пътища към гръбначния стълб, за да се създадат едновременни релаксиращи ответни реакции наведнъж в много зони. Използването на вродените способности на организма за самолечение без прекалено стимулиране подобрява лекуването на увредени мускули и сухожилия и оптималната функция на вътрешните висцерални органи.

Много основни боуен движения се извършват по продължението на ганглиите на автономната нервна система/ АНС /, която контролира около 80% от телесните функции чрез сензорните пътища в параспиналните тъкани. Това превключва реакцията бий се/бягай като подбужда АНС да премине от симпатиков режим към доминиращ парасимпатиков. Отпускането и облекчението могат да се почувстват в цялото тяло, като стресът се намалява до такова ниво, че да започне излекуване.

Проучванията на  James Oschman и други изследователи разкриват връзката между съединителната тъкан и нервната система. Тъй като нервната система на мозъка се изучава постоянно, се открива пътека за комуникация, възникваща в живата матрица (напр. глиалните клетки на съединителната тъкан и невронните процеси със скоростта на звука 1100 км/ч, в сравнение с по-бавната централна нервна система).

Томас Майерс идентифицира „композиции” и слоеве от фасция в тялото, които определят как и къде ще доведат до придвижване. Импулсите пътуват 100 пъти по-силно по продължение на колагеновите влакна, които се ориентират към линиите на употреба и структурен стрес. Движенията в боуен върху слоевете фасция са много мощни, защото въздействат на всички тях едновременно.

Енергия се предава чрез резонанс и може да се създава с намерението да се пусне потокът енергия. Боуен движенията са вибрационни импулси, създаващи пиезоелектрически заряди със силни лечебни свойства. ​​Създадените импулси се усилват от течната кристална структура на фасцията, която съдържа „паметта” за моделите от минал опит, но е и чувствителна към промени, провокирани от насочващи електрически импулси.

Фините енергии в боуен могат да стимулират излекуването на физическо ниво, което се изразява в уникално невромускулно премоделиране, следвано заемане на правилна позиция от тялото и отпускане на тъканите. На енергийно ниво, фините енергии в боуен премахват блокажи в енергийните пътища и постигат равновесие чрез възстановяване на енергийния поток през миофасциалните пътища или меридиани. Ние сме щастливи да работим по начин, достоен за 21ви век.

 

 

 

Благодаря Ви, г-н Боуен!

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Харесайте ни във Фейсбук!
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now