top of page
Какво е кинезитерапия,
как се прилага и класификация

Какво е кинезитерапия?

 

Наименованието произлиза от гръцки „kinesis” – движение и „терапия” – лечение, или лечение чрез движение. Това е самостоятелна медицинска дисциплина, опираща се на опита и постиженията на всички останали медицински дисциплини и включваща в себе си теорията и методиката на физическото възпитание, тъй като този тип лечение представлява психолого-педагогически процес, протичащ между пациента и терапевта.

 

Хилядолетия назад мъдри хора са открили, че може да бъде повлияно благоприятно върху редица дисфункции на организма чрез нещо толкова просто и приятно като естественото движение.

Кинезитерапията решава лечебни, профилактични, възстановителни и рехабилитационни задачи посредством богатата гама от методи, с които разполага и с които коренно се различава от останалите начини на лечение.

 

1. Тя е активен метод на лечение, въвличащ пациента в процеса, което води до неговото мобилизиране, влияе на психиката му и повишава ефекта от терапията. С някои психологически похвати се стига до дълбоко осъзнаване същността на лечебния процес и самоконтрол върху жизнените функции.

2. Освен, че е комплексно действащ метод, кинезитерапията повлиява цялостната личност, има подчертан възстановителен ефект.

3. Прилага се при почти всички заболявания (в един или друг стадий на тяхното протичане или като профилактика), няма възрастови противопоказания и странични действия, когато се прилага правилно

Кога се използва кинезитерапия?

 

Кинезитерапията се прилага се при почти всички заболявания. Използва се широко в ортопедията и травматологията, след операции, фрактури, прекарани инсулт, инфаркт и  при някои респираторни заболявания, при ревматоидни заболявания, след операции в областта на корема при раждане. Прилага се  както превантивно, така и след изкарани заболявания и други патологични състояния на организма в един или друг стадий на тяхното протичане.

Кинезитерапевтичните методи могат да бъдат използвани като първична и единствена форма на лечение (например при консервативно лечение на постурален дисбаланс) или ако болестта изисква хирургично лечение, може да се проведе кинезитерапия по време на предоперативния и следоперативния период. Кинезитерапия често се комбинира с други форми на лечение, включително

физикална терапия, за да се увеличи терапевтичният ефект.

Методи на кинезитерапията

 

Методите на кинезитерапията са много ефективни, специализирани начини на диагностика и лечение, в които се ползват специфични техники, създадени въз основа на най-новите познания по анатомия и физиология, проектирани за отстраняване на конкретни дисфункции:

Проприоцептивно нервно-мускулно улесняване – за възпроизвеждане на нормалната функция, нарушена в хода на неврологични или ортопедични заболявания;
McKenzie – за лечение и диагностика на причините за болки в гърба, като се използва набор от добре подбрани индивидуално за всеки пациент упражнения и мануална терапия;
Метод Бобат (Bobath) – използва се при рехабилитация на деца и възрастни с неврологични заболявания;

Метод на Войта (Vojta) – използва се при рехабилитация на деца и възрастни с неврологични заболявания;
Kaltenborn-Evjenth – за отстраняване на ставни дисфункции, придобити в хода на ортопедични заболявания, използват се специални пасивни движения и терапия на околоставните тъкани.

Кинезитерапията има два основни раздела:

Пасивна кинезитерапия

Тя включва в себе си начини и средства, при които болният участва пасивно, без сам да извършва волеви движения. Прилага се при заболявания на опорно-двигателната система и/или на нервната система. Може да бъде използвана за превенция от патологични изменения в тъканите, причинени от продължително състояние на покой, както и за разнасяне на кръвоизливи.

Пасивната кинезитерапия обхваща всички движения, в които човек участва пасивно или не прави волеви движения. В този случай движението се извършва от друго лице или чрез специални апарати и приспособления.

Активна кинезитерапия

 • Характерно за активната кинезитерапия е активното и съзнателно участие на самия болен, който волево изпълнява движенията от назначения лечебен комплекс. Целта й е да се придобият нови или да се възстановят нарушените функции на организма.

 • Какви могат да са ефектите от кинезитерапията?

 • увеличаване на мускулната сила,

 • подобряване на обема на движение,

 • намаляване на повишеното напрежение в мускулите,

 • повишаване на нивата на ендорфин (поради това се наблюдава намаляване на болката),

 • подобряване на ефективността на сърдечно-дихателните пътища,

 • повишена секреция на синовиалната течност,

 • увеличаване или понижаване на кръвното налягане,

 • увеличаване на метаболитните процеси,

 • подобряване на функционирането на органите на храносмилане и отделитената система,

 • инхибиране на патологичните рефлекси.

Съвременната кинезитерапия е комплексна. Физическа, психическа и социална, тя има голямо значение за възстановяването на болните и подобряване на физическата им активност.

Няма възрастови противопоказания и странични действия. Чрез упражнения за подобряване функцията на опорно-двигателния апарат, на дихателната и сърдечно-съдовите системи се подобрява качеството на живот и неговата продължителност.

Кинезитерапията е едно от най-важните рехабилитационни мероприятия при редица болни и особено при инвалидите. Възстановяването на увредени или загубени функции не е възможно без целенасочено лечение и без движение.

Едно от основните качества на здравия организъм е възможността му да се приспособява към измененията във външната среда (температурни колебания, влага, замърсяване, стресови фактори и др.), като по този начин запазва постоянството на своята вътрешна среда.

 

Ето защо използването на природните фактори, масажът и някои психологични техники се прилагат много резултатно за възстановяване на равновесието в организма с цел възстановяване на здравето, което е основната задача на кинезитерапията!

bottom of page