top of page

"Том Боуен ни насърчи с едно много дълбоко и символизиращо послание: "Бъдете уверени и вярвайте на техниката". Делото на неговия живот бе да остави на човечеството един огромен дар-Техника Боуен.

В цялата човешка история е трудно да се посочи терапевтично изкуство или научна модалност, която е толкова ефективна колкото Техниката Боуен, в посока подобряване човешкото здраве и благосъстояние от раждането до смъртта.

Във всяко отношение Боутек -Оригиналната Техника Боуен ни дава нови високи стандарти за здраве и лечение.

Г-н Боуен е знаел, че тялото е надарено със способността да се самолекува. Той е знел, че ние сме чуден организъм,живеещ в чуден свят -вселена от енергия, която предоставя матрица от помощ,значение и образец за нашето поддържане, лечение и вдъхновение. Той е усещал, че това е "Божия формула" и че неговата терапевтична техника е "Дар от Бога" за облекчаване на човешките страдания.

До този момент, в нашата сравнително кратка,но удивителна Боуен история, ние черпехме от това лечебно изкуство за да помогнем  на тези, които се нуждаят от него, а и за да се научим да разбираме дълбоката сила и възможности,които то притежава ,прикрити от неговата очевидна простота.

Вече сме свидетели как Техниката Боуен потвърждава предопределената и първоначална роля в лечението на тялото- ума -енергията.

Предизвикателството  пред нас е да продължаваме да прилагаме и увеличаваме  Техниката Боуен в здравеопазването, както и в търсенето на по-добър, по-нежен начин за балансиране на тялото-емоциите-ума-духа на човешката раса.

Пътят напред с Боуен е светъл. Виждали сме стотици хора с най-различни заболявания, телесни недъзи и увреди, които преминават през удивително изцеление и трансформация. Дори опитните  Боуен практикуващи се налага " да се ощипват", ставайки свидетели на невероятните резултати.

Ние ви казваме: ''Бъдете уверени-вярвайте на техниката".Тялото и умът магат да се самолекуват. Имаме Боуен движения ,способни да включат и увеличат възможностите на тялото да се самовъзстановява и да подобрява функциите си."

 

Ози  Ренч

Директор на Австралийската академия по Боуен терапия

bottom of page