top of page
Увреждане на брахиален плексус Април-Юли 2013г.
Стенозиращ тендовагинит
Стенозиращ тендовагинит 2
Техниката Боуен в предаването
"На Кафе"
Техниката Боуен по БНТ2
bottom of page